nfosigw 11
 

Rok 2016:

Budowa węzła do odzysku elektrolitu odpadowego w BOLESŁAW RECYCLING.

Projekt realizowany w 2016 roku zgodnie z umową nr: 1/2016/Wn-06/OZ-UI/U z dnia 23.06.2016 r. z późń.zm.,

Całkowity koszt projektu 4 075 790,00 zł

Dofinansowanie z NFOŚiGW w kwocie 1 000 000,00 zł w formie umorzenia części kwoty pożyczki przyznanej na podstawie umowy pożyczki nr: 426/2004/Wn-6/OZ-UI/P z dnia 13.10.2004 r., późń. zm.,

Lata 2011-2012

Rozbudowa instalacji pieców przewałowych w BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt realizowany w latach 2011-2012.

Całkowity koszt projektu: 61.620.526,78 zł

Dofinansowanie w formie pożyczki z NFOŚiGW: 28.081.650,00 zł zgodnie z umową NR BR/DE/U29/11