Firma BOLESŁAW RECYCLING świadczy usługi w zakresie:

√ przerobu i odzysk odpadów cynkonośnych z przemysłu metali nieżelaznych i przemysłu stalowniczego,
√ produkcji koncentratów metali nieżelaznych tj. Zn i Pb,
√ produkcji kruszywa z żużli dla drogownictwa.

Odpady przyjmowane zgodnie z pozwoleniem zintegrowanym dla instalacji pieców obrotowych

Kody odpadów :