BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. w Bukownie wchodzi w skład grupy kapitałowej ZGH "Bolesław" S.A. Firma powstała na bazie dawnego Wydziału Huty Tlenku Cynku. BOLESŁAW RECYCLING Sp. z o.o. świadczy usługi z zakresu odzysku odpadów cynkonośnych w piecach przewałowych Waelz’a.