Spółka BOLESŁAW RECYCLING zgodnie z zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 oraz w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10.10.2013r., ze względu na swój profil działalności została zaliczona do grupy  Zakładów Dużego Ryzyka  (ZDR) wystapienia poważnej awarii przemysłowej , ze wzgledu na ilość i rodzaj SUBSTANCJI NIEBEZPIECZYCH , które znajdują się w zakładzie.

 
          W przypadku Spółki BOLESŁAW RECYCLING kwalifikatorem do w/w grupy są ODPADY CYNKONOŚNE (w tym odpady niebezpieczne) poddawane procesowi odzysku w instalacji. Dla przedmiotowych odpadów opracowano tzw. "karty informacyjne" zawierające szczegółowe informacje na temat charakterystyki fizykochemicznej, pożarowej i toksycznej substancji niebezpiecznych.
 
          Do innych substancji niebezpiecznych związanych z działalnością Spółki należą wykorzystywany w procesie GAZ ZIEMNY oraz produkty instalacji: KONCENTRAT-CYNKOWO-OŁOWIOWY.  Dla wszystkich tych substancji Spółka posiada odpowiednie karty charakterystyk substancji niebezpiecznych.
 
          Realizaując obowiazki z w/w podstawy prawnej Spółka opracowała i przekazała własciwym organom:
 

          W wyniku szczegółowej analizy zagrożeń instalacji  i obiektów Spółki wykonanej na potrzeby Raportu o Bezpieczeństwie (RoB) zidentyfikowano potencjalne jak i reprezentatywne scenariusze awaryjne. Przeprowadzona analiza ryzyka potwierdza brak możliwości oddziaływania skutków stanów awaryjnych poza teren kompleksu przemysłowego.

          W przypadku wystapienia awarii informacja o zdarzeniu niezwłocznie zamieszczona będzie na stronie internetowej Spółki w zakładce: Ogłoszenia . Dodatkowo informacja ta będzie przekazana odpowiednim organom w tym Burmistrzowi Miasta Bukowno zgodnie z ustalonymi na tą okoliczność procedurami.

          Szczegółowe informacje na temat zagadnienia mozna uzyskać kontaktując sie z kierownikiem Działu Ochrony Środowiska/Pełnomocnikiem Zintegrowanych Systemów Zarządzania (PZSZ).

 

          Kontakt:   kom: 608-537-671

                                 32 2955981

                         e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.